Ürünlerimiz

Ürün Bilgisi Ürün Görselleri Ürün Döküman Hemen Teklif İste

Veratox DON 5/5

Basit. Kesin. Destekli.
GIDA GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ. SM

 
Toksin
 
Trichothecene ailesinin bir üyesi olan deoxynivalenol (DON) en yaygın olarak buğday, arpa, silo yem gibi hububat ürünlerinin üzerinde yaşayan pembeFusarium graminearum küfü tarafından üretilir. DON ile alakalı toksikoloji etkileri içerisinde şunlar yer alır: bulantı, yemi reddetme, sindirim sistemi iltihabı, ishal, bağışıklık kaybı, kan hastalıkları.
 
 
Domuzların DON'a karşı çok hassas oldukları gözlemlenmiştir. DON seviyesi ≥ 1ppm olacak şekilde mevcut bulunduğunda yem yemeyi reddederler.
 

Toksin ve diğer eşdeğerleri farklı hassasiyet dereceleriyle diğer türlerde de zehir etkisi yapmaktadır. DON'u işlenmiş besinlerde de yemeğe hazır hububatlarda da koku ve tat bozuklukları; hamur kalitesinin kötü etkilenmesi de dahil olacak şekilde çeşitli sorunlarda payı olduğu gözlenmiştir. Toksinin mevcut bulunup bulunmadığını hassas bir şekilde gözlemlenmesi içerisinde DON mevcut bulunma ihtimali olan besinlerin ve yemlerin kalitesine gözlemleyen kişiler için büyük önem taşır.

 
Test
 
 
DON için Veratox seti, rekabetçi, doğrudan enzim bağlantılı bir immünosorbent ELISA testi olup kullanıcının milyarda bir kısım oranında (ppb) kesin konsantrasyonları elde etmesine imkan tanır.  Numune ve kontrollerde mevcut olan serbest toksinin, antikor bağlayıcı bölgeler için enzim etiketli toksin (konjuge) ile rekabet etmesine izin verilir.  Bir yıkama kademesinden sonra, bağlı enzim konjuge ile mavi renk teşkil eden besi maddesi ilave edilir.
 

Mavi renk ne denli fazla ise toksin miktarı o denli az demektir. Optik yoğunlukları ölçmek üzere, test sonuçları mikro hazneli bir okuyucuda okutulur.  Standard grafiğini çizmek için kontrollerin optik yoğunlukları kullanılır ve toksinin kesin miktarını hesaplamak için numunenin optik yoğunlukları bu grafiğe yerleştirilerek değerlendirilir. 10 dakikalık bir inkübasyon süresinin ardından üründeki okratoksin miktarını milyonda bir birim düzeyinde belirler. 
 
 
#8331 DON 5/5 için Veratox   


Avantajları


Basit.
 
  • Özel eğitim gerektirmez.
  • Karmaşık kimyasal ekstraksiyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Bir numune ekstraktını test etmek için gereken tüm reaktifleri içerir.
  • Hızlıdır - sonuçlar sadece 10 dk ‘lık bir inkübasyonun ardından elde edilir.
 

Kesin.
 
  • Tamamen kantitatif sonuçlar verir.
  • Numuneler; içerisindeki aflatoksin miktarları bilinen kontrollere karşı test edilir. 
  • Neticeler,  yayınlanmış HPLC ve GC metotları ile kıyaslanabilir özelliktedir. 
 
 
Destekli.
 
  • Günün her saatinde teknik destek.
  • Kurum içi AR&GE elemanları.a
Haber & Duyurular