Ürünlerimiz

Kantitatif Mikotoksin Test Kitleri

Veratox Aflatoksin HS (Yüksek Hassasiyet)
Veratox Aflatoksin Total
Veratox T-2 Toksin
Veratox Okratoksin
Veratox Histamin
Veratox DON 5/5
Veratox Zeralenon
Veratox Fumonisin
Haber & Duyurular