TARIM

Çiftçilerimiz herşeyin başlangıcıdır. Tarlalarında toprak hazırlıkları, sulama, gübreleme ve zararlılar ile mücadele gibi zorlu süreçlerden geçerek verimi ve kaliteyi arttırmaya çabalarlar.

TAHIL TİCARETİ

Tahıl tüccarları hasat edilen ürünleri çiftçilerden satın alarak temizler, sınıflandırır ve kalite değerlerine göre alıp depolayarak yıl boyunca ihtiyacı olan un, yem, yağ, nişasta vb. kurumlara veya şahıslara ürün tedarik ederler.

KOOPERATİFLER

Ortaklarının ve çiftçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetlerin zamanında, güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir koşullarda sağlamayı ve tarımsal ürünleri pazarlamak, tarımı ve çevreyi sürdürülebilir, üretken bir sektör yapmayı hedeflemektedir.

UN DEĞİRMENLERİ

Unlu mamüller ile ilişkilidir ve gerekli kriterleri karşılamak için yüksek kaliteli ham madde arayışındadırlar. Farklı kalite özellikleri sahip çeşitli ham maddeleri paçallayarak en uygun fiyata istenilen en yüksek kalitede unu elde etmeleri gereklidir.

YEM DEĞİRMENLERİ

Uygun maliyete yüksek kalitede yem üretmek için doğru katkı, ham madde seçimi ve üretimde yerinde müdahaleler sayesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik yem üretmektedirler.

TOHUM ISLAHI

Amaç, pazardaki ihtiyaçları mevcut çeşitlerin yapabileceğinden daha iyi bir şekilde yerine getirmek için ekinleri iyileştirmektir. Hava koşulları iklim gibi değişen ortam koşulları, hızla artan dünya nüfusunu beslemek her gün sektörü iyileştirme yapmaya itmektedir.

MALT ENDÜSTRİSİ

Malt endüstrisi aynı zamanda tahılların önemli bir parçasıdır. Malt tüketicisi standart bir kaliteyi aradığından malt üretimi sürekli ve istikrarlı maltlara ihtiyaç duymaktadır. Mevcut tane kalitesini ve üretim süreçleri optimize olmak durumundadır.

NİŞASTA ÜRETİMİ

Rekabetçi nişasta bazlı ürün özellikleri, nişasta üreticileri ve tedarikçiler için birçok ekonomik fayda sağlar. Hammaddenin; doku, jel oluşumu, emülsiyon stabilizasyonu, yapışma, bağlama, nem tutma, film oluşumu, ürün homojenliği ve yağ değişimi gibi viskozite özelliklerinin istenilen son ürüne uygun olmasını için çabalarlar.

Aynı zamanda, çeşitli gıdalar ve gıda işleme koşullarıyla ilişkili olan ısıya, kaymaya ve asitlere dayanma kabiliyeti gibi fonksiyonel özellikler ölçülebilir. Hammaddenin ön testleri, ürün geliştirme ve üretim sürecinde zaman ve nakit tasarrufu sağlar.
TOP