ÜRÜN AÇIKLAMASI

Agri-Screen ® Ticket (Bilet) testi; hava, su, toprak, ürün, gıda, saçılmalar, yüzeyler ve müşteri uygulamalarında bulunan bütün büyük organik fosfatları ve karbamatları tespit edebilir. Bromin aktivatörü kullanılması durumunda tiofosfatların da tespit edilmesine olanak sağlar.

ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI
8921 AT-25 Seti - 25 Numunelik Pestisit Test Kiti

PESTİSİT TEST KİTLERİ

TEKLİF FORMU

TOP