Su Analizi

Atık Su Analizi

Atık su ve kanalizasyonun güvenli bir şekilde arıtılması, muazzam sağlık, güvenlik ve çevresel etkileri olan büyük bir görevdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, çoğu belediye ve ilçe arıtma tesislerinde olmak üzere her gün 1 milyar galondan fazla atık su arıtılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, atık suyun kamu tesislerinde arıtıldığı evlerde 200 milyondan fazla insan yaşıyor. Buna ek olarak, birçok endüstriyel tesis ve tarımsal işletme, benzer arıtma sorunlarıyla karşı karşıya olan özel tesis içi atık su tesislerine sahiptir.

Çoğu ülkede, atık suların arıtılması ve arıtılmış atık suyun deşarjı, çevreyi ve halk sağlığını koruyan katı yönergelerle son derece düzenlenmiştir. Atık suyun arıtılması çok yoğun enerjidir, çok aşamalı bir süreçtir ve sürecin sık sık izlenmesi enerji ve kimyasal tasarrufları sağlayabilir. Çoğu kamu tesisi, tesisin sık sık izlenmesine izin veren yerinde analitik yeteneklere sahiptir. Özel endüstriyel ve tarımsal özel atık su arıtma tesislerini desteklemek için, özel laboratuvarlar genellikle uygun operasyon ve mevzuata uygunluğun sağlanmasına yardımcı olan analitik hizmetler sağlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, birincil ve ikincil arıtma standartlarının yanı sıra kamuya ait arıtma işleri (POTW'ler) için deşarj limitleri EPA tarafından belirlenir. Düzenleyici yönergelerin dışındaki herhangi bir işlem, büyük para cezalarına ve endüstriyel veya tarımsal faaliyetlerin kapanmasına neden olabileceği gibi halk sağlığını ve çevreyi de etkileyebilir.

İçme Suyu Analizi

Güvenli, temiz içme suyu, sağlıklı bir yaşam ve toplum için temel bir gerekliliktir. Evlerimize, işyerlerimize ve okullarımıza sürekli olarak temiz su tedarik etmemiz günlük yaşamımız için hayati önem taşımaktadır.

ABD'de, hanelerin büyük çoğunluğu sularını, genellikle bizim ilçe olarak varsaydığımız kamusal su kaynaklarından alır. 2015 itibariyle, tüm hanelerin % 85'inden fazlası kamuya açık su almıştır. Temiz, güvenli su üretmek, kaynak arzındaki değişikliklerdeki (yüzey suyu, yer altı suyu) ve ayrıca akış veya kuraklık koşulları gibi mevsimsel değişikliklerle daha da artabilen zorlu bir sorundur.

Kamu su kaynakları ABD'de EPA tarafından düzenlenmektedir ve Güvenli Su İçme Yasası (SWDA) kapsamında kirleticiler ve saflık için katı standartları karşılamalıdır. Birçok eyalet daha da katı düzenlemeler ve yönergeler oluşturmuştur ve bu standartlar daha sonra her eyalet tarafından uygulanmaktadır. Standartlar kabul edilebilir kirletici seviyelerini, test sıklığını ve yöntemleri, kamu su kaynaklarının arıtılmasına izin verilen prosedürler ve yöntemlerle birlikte belirtir.

Güvenilir ve verimli bir analitik destek sistemi, kamusal su tedarikinin kritik bir bileşenidir. Sık ve doğru analitik sonuçlar, arıtma protokollerinin belirtildiği gibi işlemesini ve su kaynağının halk için güvenli olmasını sağlar. Birçok analitik su laboratuvarı, su kaynaklarının güvenli ve genel kurallar dahilinde olduğundan emin olmak için özel kuyularla kırsal kesimdeki müşterilere de hizmet vermektedir. Bu laboratuarlar, bu müşterilere hızlı hizmet sağlamak için genellikle özel su analiz cihazlarına sahiptir.

Deniz Suyu Analizi

Okyanus sağlığı ve küresel deniz ekosistemlerimizin durumu, son on yirmi yılda daha keskin bir odak noktası haline geldi. Okyanuslarımızın ve belirli kıyı bölgelerinin dikkatli bir şekilde izlenmesi, okyanuslarımızın besin ve kimyasal bileşimindeki değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. Ek olarak, petrol sızıntısı ve kanalizasyon veya kimyasal akışlar gibi çevresel felaketler, deniz suyu bileşimi ve okyanus sağlığı üzerinde kalıcı etkilere sahip olabilir. Okyanusların, oksijenin yarısından fazlasını üretmekten ve karbondioksit deposu olarak hizmet etmekten hava ve atmosferimizi nasıl etkilediğine kadar gezegenimiz üzerinde muazzam bir etkisi var. Okyanuslarımız da her yıl milyarlarca insanı besleyen 50 milyon tondan fazla balıkla önemli bir besin kaynağı işlevi görüyor. Deniz suyu analizi ve izleme, bu kritik doğal kaynağı ve sürdürülebilir balıkçılığı korumamıza yardımcı olan verilerin üretilmesinde çok önemli bir rol oynar.

Deniz suyu analizi, numunenin besinsel ve kimyasal içeriğini değerlendiren çeşitli testlerden oluşur. Bu besin maddelerinin çoğu iz düzeyindedir ve okyanuslardaki uzun vadeli değişiklikleri tespit etmek ve ölçmek, birçok numunenin doğru ve güvenilir analizini gerektirir. Bilim adamları, yeni yöntemler geliştirmek için kullanımı kolay, sağlam ve esnek cihazlara ihtiyaç duyar ve analiz ihtiyaçlarını karşılamak için algılama aralıklarını genişletebilir. Deniz suyunda düşük seviye tespiti kritik öneme sahiptir ve analiz cihazlarının okyanusa giden gemilerle gitmesi çok önemlidir.

TEKLİF FORMU

Adınız ve Soyadınız*
Şirket Adı / Ünvanı
Telefon*
E-posta
Şehir*
Ürün / Hizmet*
Mesajınız
TOP
×

ABP WhatsApp Hattı'na hoşgeldiniz...

Bizimle iletişime geçebilir, ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz...

× WHATSAPP HATTI